Privacybeleid

Inleiding tot deze privacyverklaring

Inleiding tot deze privacyverklaring

DOLCE LA HULPE NV met maatschappelijke zetel te Chaussée de Bruxelles 135, 1310 La Hulpe, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0455.986.409 (‘DOLCE’) hecht veel belang aan privacy en wil dat u weet hoe wij gegevens over u verzamelen, doorgeven en anderszins gebruiken (‘Verwerken’) in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, die de algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) wordt genoemd. In deze Privacyverklaring (‘Privacyverklaring’) beschrijven we onze praktijken in verband met de gegevens die we verzamelen via onze websites (de ‘Websites’), via socialmediapagina’s die we beheren (‘Socialmediapagina's’) en via softwaretoepassingen die we beschikbaar stellen voor gebruik op of via computers en mobiele apparaten (de ‘Apps’), die een link naar deze Privacyverklaring bevatten, of die we verzamelen via onze offline activiteiten, bijvoorbeeld wanneer u uw gegevens telefonisch aan een medewerker van onze callcenters of persoonlijk verstrekt (‘Offline Activiteiten’) (gezamenlijk, inclusief de Websites, Apps, Socialmediapagina’s en Offline Activiteiten, de ‘Diensten’). 

Lees deze verklaring voor meer informatie over onze privacypraktijken.

 1. Welke gegevens worden verzameld en hoe worden ze verzameld?

Wij kunnen uw ‘Persoonsgegevens’ (gegevens die u identificeren of die betrekking hebben op u als een identificeerbare persoon) verzamelen, zoals:

 • uw naam
 • uw postadres (inclusief factuur- en verzendadressen)
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • het nummer van uw krediet- of debetkaart
 • uw financiële gegevens (in bepaalde omstandigheden)
 • gegevens met betrekking tot uw socialmedia-account
 • gegevens en voorkeuren met betrekking tot uw verblijf of reis, zoals de door u gewenste faciliteiten, de data van uw verblijf of reis en het aantal meereizende volwassenen/kinderen
 • speciale behoeften of omstandigheden die een impact kunnen hebben op uw verblijf
 • uw rijbewijs, identiteitskaart of paspoort
 • gegevens over uw geolocatie 
 • uw communicatievoorkeuren, uw voorkeuren met betrekking tot producten en diensten, of uw andere voorkeuren
 • uw demografische gegevens
 • uw IP-adres
 • uw account- of lidmaatschaps-ID

 

Wij kunnen gegevens van u verzamelen wanneer u met ons communiceert, bijvoorbeeld wanneer u:

 • gebruik maakt van, een betaling verricht voor of u registreert voor een product of dienst
 • met ons contact opneemt met een vraag of verzoek
 • gebruikmaakt van onze Diensten
 • een reservering maakt
 • in ons hotel/resort logeert
 • een belevenis of verhaal vertelt of een beoordeling of commentaar indient
 • deelneemt aan een wedstrijd, prijzenspel of promotionele activiteit
 • deelneemt aan een loyaliteitsprogramma of een ander programma
 • een van onze Socialmediapagina’s liket of volgt, of wanneer u er op een andere manier een verbinding mee maakt of iets op plaatst

 

Andere gegevens die wij over u verzamelen:

 • Cookies: Onze Diensten kunnen gebruikmaken van ‘cookies’ en soortgelijke technologieën (gezamenlijk ‘cookies’). Cookies zijn kleine tekstbestanden die deze Website opslaat op de harde schijf van uw computer om er gegevens in te bewaren. Cookies maken het surfen en browsen op het internet gemakkelijker voor u door uw voorkeuren op te slaan, zodat we deze kunnen gebruiken om uw volgende bezoek aan onze Website te verbeteren.
 • Cookies zijn onder meer bedoeld om het gebruik van de Website te vereenvoudigen. In een cookie kunnen bijvoorbeeld uw aanmeldingsgegevens worden opgeslagen, zodat u deze niet bij elke aanmelding hoeft in te voeren.
 • Cookies kunnen ‘permanent’ of ‘tijdelijk’ (‘sessiecookies’) zijn. In een permanente cookie worden gebruikersvoorkeuren voor een bepaalde Website bijgehouden, zodat deze voorkeuren bij toekomstige bezoeken aan de Website kunnen worden gebruikt. Deze cookies blijven geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij ze door de gebruiker eerder worden verwijderd. Een tijdelijke cookie daarentegen vervalt aan het eind van elke gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten.
 • Cookies worden ook gebruikt voor statistische doeleinden om te bepalen hoe de Website wordt gebruikt. Deze cookies worden door ons of door derden verstrekt.
 • Google Analytics: Wij gebruiken Google Analytics om een beter inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers deze Website gebruiken en om op interesses gebaseerde advertenties mogelijk te maken die zijn gekoppeld aan uw Google-account en andere apparaten die u gebruikt. De door de cookie van Google Analytics geregistreerde gegevens over uw gebruik van deze Website worden doorgestuurd naar Google en door Google opgeslagen. Als u niet wilt dat uw activiteit op deze Website door Google Analytics wordt gevolgd, kunt u zich afmelden via deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
 • Pixels en bakens: Wij of servers van derden kunnen op deze Website onzichtbare pixels of bakens gebruiken om het aantal bezoekers van bepaalde pagina’s te tellen. Deze gegevens worden verzameld en geaggregeerd gerapporteerd. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om onze marketingprogramma’s en content te verbeteren.
 • Uit andere bronnen: Wij kunnen uw Persoonsgegevens ontvangen uit andere bronnen (bv. openbare databanken) of van andere derden.
 • Mobiele apparaten: Wanneer u onze Diensten gebruikt vanaf een mobiel apparaat of wanneer u vanaf een mobiel apparaat toegang verkrijgt tot onze Diensten, kunnen wij gegevens verzamelen zoals uw unieke apparaat-ID en uw locatie.
 • ‘Volg mij niet’-signalen: Momenteel reageren wij niet op ‘Volg mij niet’-signalen die door een browser worden verstuurd, omdat we wachten tot geïnteresseerde belanghebbenden en anderen klaar zijn met het opstellen van normen voor de manier waarop dergelijke signalen moeten worden geïnterpreteerd. Derden, waaronder onze dienstverleners, kunnen in de loop van de tijd en op verschillende websites gegevens verzamelen over uw online activiteiten, inclusief wanneer u onze website bezoekt. Op www.aboutads.info en org wordt uitgelegd hoe u kunt aangeven of instellen welke gegevens over uw online activiteiten in de loop van de tijd en op websites van derden of online diensten al dan niet mogen worden verzameld.
 • Andere gegevens: Naast Persoonsgegevens en andere gegevens die u ons op de Diensten wenst te verstrekken, kunnen wij en onze externe dienstverleners gebruikmaken van diverse bestaande en toekomstige technologieën die automatisch bepaalde gegevens over het gebruik van websites verzamelen telkens wanneer u de Diensten bezoekt of ermee communiceert. Voorbeelden van deze gegevens zijn het type browser, het besturingssysteem, de bezochte pagina’s, de duur van het bezoek, de bron van het verzoek, de vorige bekeken pagina en andere soortgelijke gegevens. Wij kunnen deze gegevens gebruiken voor verschillende doeleinden, waaronder het verbeteren van de Diensten. Daarnaast kunnen wij ook een unieke ID verzamelen voor het specifieke apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot het internet, voor zover van toepassing (hierna gezamenlijk een ‘Apparaat-ID’ genoemd). Een Apparaat-ID is een nummer dat automatisch aan uw apparaat wordt toegewezen en aan de hand waarvan wij uw apparaat kunnen identificeren. De analyse van gebruiksinformatie levert resultaten op die ons helpen te bepalen hoe onze Diensten worden gebruikt, zoals welk type bezoekers bij de Diensten terechtkomt, welk type content het populairst is, welk type content u het meest relevant vindt, en welk type bezoekers geïnteresseerd is in bepaalde vormen van content en reclame. Wij kunnen uw Apparaat-ID of websitegebruiksgegevens koppelen aan de Persoonsgegevens die u hebt verstrekt.

 

Wij gebruiken niet-Persoonsgegevens op verschillende manieren, onder andere als hulpmiddel om het verkeer op onze site te analyseren, inzicht te krijgen in de behoeften van en de trends bij klanten, gerichte promotionele activiteiten uit te voeren en onze diensten te verbeteren. Wij kunnen uw niet-Persoonsgegevens zelf gebruiken of deze samenvoegen met gegevens die we van derden hebben verkregen. Wij kunnen uw niet-Persoonsgegevens verstrekken aan onze gelieerde ondernemingen en derden om deze en andere doelstellingen te bereiken. Ook kunnen wij onze analyse en bepaalde niet-Persoonsgegevens aan derden verstrekken, maar dit houdt niet in dat we uw persoonlijk identificeerbare gegevens openbaar maken.

Aangezien geanonimiseerde gegevens geen Persoonsgegevens zijn, kunnen wij deze voor elk doel gebruiken. Als wij geanonimiseerde gegevens combineren met Persoonsgegevens, zullen we de gecombineerde gegevens behandelen als Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

 1. Waarom en hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij kunnen Persoonsgegevens Verwerken in de volgende gevallen:

2.1. In het kader van onze zakelijke transacties met u, onder meer om:

 • een overeenkomst met u aan te gaan of uit te voeren
 • uw vragen te beantwoorden en gevolg te geven aan uw verzoeken
 • u administratieve gegevens te sturen, bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot de Diensten of een door u bijgewoond evenement
 • aankopen te voltooien of verzoeken om diensten te vervullen

 

2.2. In het kader van onze legitieme zakelijke belangen, onder meer om:

 • uw ervaring op de Diensten te personaliseren door het presenteren van producten en aanbiedingen die u zouden kunnen interesseren
 • u in staat te stellen deel te nemen aan prijzenspelletjes, wedstrijden en soortgelijke promoties, en deze activiteiten te beheren (die elk aanvullende regels kunnen hebben en aanvullende informatie kunnen bevatten over hoe wij uw Persoonsgegevens Verwerken)
 • het gemakkelijker te maken de sharing-functies van uw socialmedia-account(s) te gebruiken
 • gegevensanalyses, audits, fraudecontroles, fraudepreventie en interne kwaliteitsborging uit te voeren, nieuwe producten te ontwikkelen, onze Diensten te verbeteren of aan te passen, gebruikstrends te identificeren, het gebruik en de functionaliteit van onze Diensten te controleren, de naleving van onze algemene voorwaarden te helpen afdwingen, onze Diensten te helpen beschermen, de effectiviteit van onze promotiecampagnes te bepalen en onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en uit te breiden
 • onze activiteiten of die van onze Gelieerde Ondernemingen of andere derden te beschermen
 • onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen, of die van onze Gelieerde Ondernemingen, u of andere derden te beschermen
 • afhankelijk van uw marketingvoorkeuren en uw toestemming, u per post, via e-mail, telefonisch of per sms nieuwsbrieven of marketingberichten te sturen waarvan wij menen dat ze u kunnen interesseren, voor onze eigen producten en diensten, en namens onze Gelieerde Ondernemingen of geselecteerde derden

 

2.3. In overeenstemming met een toestemming die u eventueel hebt gegeven. 

U hebt het recht om geen toestemming te geven en om uw gegeven toestemming te allen tijde in te trekken.

 

2.4.      Indien nodig of passend om juridische redenen, onder meer:

 • op grond van toepasselijk recht
 • in het kader van een juridische procedure
 • om gevolg te geven aan verzoeken van overheden en overheidsinstanties, ook buiten het land waar u woont
 • om onze algemene voorwaarden af te dwingen
 • om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de schade te beperken die wij, onze Gelieerde Ondernemingen of andere derden kunnen oplopen

Als u ons geen gegevens verstrekt die wettelijk vereist zijn of die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, kunt u voordelen verliezen of kunnen wij besluiten de overeenkomst niet aan te gaan of de Diensten niet te leveren.

 

 1. Wanneer geven we uw Persoonsgegevens door

Wij kunnen uw Persoonsgegevens als volgt doorgeven:  

 • Gelieerde Ondernemingen: Aan elke andere entiteit die, op het moment dat u uw Persoonsgegevens verstrekt, direct of indirect onder zeggenschap staat van ons of samen met ons onder gezamenlijke zeggenschap staat (‘Gelieerde Ondernemingen’) voor de doeleinden die zijn beschreven in deze Privacyverklaring, inclusief onder ‘Waarom en hoe wij uw gegevens gebruiken’, tenzij dat op grond van toepasselijk recht verboden is.
 • Leveranciers en dienstverleners: Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan leveranciers en dienstverleners waarmee wij in het kader van onze bedrijfsactiviteit samenwerken, zoals aanbieders van reisdiensten; financiële dienstverleners; verenigingen van vastgoedeigenaren; reisverzekeraars; aanbieders van websitehosting, gegevensanalyses, betalingsverwerkingsdiensten, orderafhandelingsdiensten, IT-diensten en gerelateerde infrastructuurdiensten, klantendiensten, e-maildiensten en creditcardverwerkingsdiensten; fiscaal, financieel en juridisch adviseurs; en accountants of bedrijfsrevisoren.
 • Zakenpartners, sponsors en andere derden: Wij kunnen uw Persoonsgegevens verstrekken aan zakenpartners, medefinanciers van promoties en andere derden om u diensten te leveren die u zouden kunnen interesseren. Wij kunnen uw Persoonsgegevens bijvoorbeeld verstrekken aan de eigenaars en exploitanten van gelieerde en niet-gelieerde hotels en resorts, luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurdiensten en andere derden om reserveringen te vergemakkelijken of om u producten of diensten aan te bieden. Wij kunnen ook samen met een derde optreden als cosponsor van promoties, prijzenspelletjes of andere evenementen en kunnen in verband daarmee uw Persoonsgegevens aan die derde verstrekken. Verder kunnen wij uw Persoonsgegevens verstrekken aan externe leveranciers die ter plaatse in hotels of resorts gevestigd zijn, zoals conciërges, restauranthouders en aanbieders van spa- of golffaciliteiten. Als u een van deze derden extra gegevens verstrekt, zullen die gegevens onderworpen zijn aan het privacybeleid van die derde.
 • Messageboards: Wij kunnen beoordelingen, messageboards, blogs en andere faciliteiten voor door gebruikers gegenereerde content beschikbaar stellen aan gebruikers. Alle gegevens die u daar verstrekt, worden publieke gegevens. Denk dus altijd goed na voordat u uw Persoonsgegevens verstrekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van andere gebruikers, waaronder website-exploitanten aan wie u gegevens verstrekt.
 • Fusie of overname: Wij kunnen uw Persoonsgegevens verstrekken aan een derde die een deel van ons bedrijf of het bedrijf van een van onze Gelieerde Ondernemingen overneemt, ongeacht of die overname plaatsvindt door middel van een fusie, consolidatie, desinvestering, spin-off of de aankoop van al onze activa of een substantieel deel daarvan.
 • Wettelijk toegestane verstrekking: Wij kunnen uw Persoonsgegevens verstrekken aan wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, overheidsagentschappen, overheidsfunctionarissen, regelgevende instanties en/of aan elke andere persoon of entiteit met de juiste wettelijke bevoegdheid of rechtsgrond voor de ontvangst van uw gegevens, indien dat wettelijk of juridisch verplicht of toegestaan is, teneinde te reageren op claims of om onze rechten, belangen, privacy, eigendommen of veiligheid en/of die van onze Gelieerde Ondernemingen, u of andere derden te beschermen.

 

 1. Hoe beschermen wij uw gegevens?
 • Beveiliging van uw gegevens: Wij zullen redelijke stappen ondernemen om de gegevens die u aan ons verstrekt te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Wij hebben de nodige fysieke, elektronische en managementprocedures geïmplementeerd om uw gegevens te helpen beschermen en beveiligen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, ongeoorloofde openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Helaas is geen enkel beveiligingssysteem 100 % veilig, waardoor we niet kunnen garanderen dat alle gegevens die u ons via de Diensten verstrekt veilig blijven.

 

 1. Andere belangrijke gegevens
 • Namens iemand anders verstrekte gegevens: Als u ons gegevens verstrekt over iemand anders, zorg er dan voor dat u zijn of haar toestemming hebt om dit te doen voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn beschreven.
 • Links naar websites: De Diensten kunnen links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Wij hebben geen controle over hoe deze websites uw gegevens kunnen verzamelen en zijn niet aansprakelijk voor de praktijken, het beleid en de beveiligingsmaatregelen die op deze websites worden geïmplementeerd. Lees de privacyverklaringen op deze andere websites voordat u uw gegevens via deze websites verstrekt.
 • Socialmediasites: Wij zijn niet verantwoordelijk voor beleidsregels en praktijken op het gebied van het verzamelen, gebruiken, doorgeven en beveiligen van Persoonsgegevens die worden gehanteerd door andere organisaties – zoals Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM of andere appontwikkelaars, aanbieders van apps, aanbieders van socialmediaplatforms, aanbieders van besturingssystemen, aanbieders van draadloze diensten of fabrikanten van apparaten – noch voor Persoonsgegevens die u via of in verband met de Apps of onze Socialmediapagina’s aan andere organisaties verstrekt.
 • Wijzigingen in onze Privacyverklaring: Van tijd tot tijd kunnen wij deze Privacyverklaring herzien en/of Persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe, onvoorziene doeleinden die niet eerder zijn bekendgemaakt om ons aan te passen aan veranderingen in het regelgevingskader of bedrijfsklimaat of om aan de behoeften van onze klanten en dienstverleners te voldoen. Geactualiseerde versies met datumstempel worden op de Diensten gepubliceerd. Tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving (bv. het verkrijgen van uw toestemming voor de desbetreffende belangrijke wijzigingen) wordt de herziene Privacyverklaring onmiddellijk van kracht nadat ze op de Diensten is gepubliceerd.
 • Minderjarigen: Wij verzamelen, bewaren en gebruiken niet bewust Persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar en geen enkel deel van onze Websites, Socialmediapagina’s en Apps is gericht aan personen jonger dan 18 jaar. Mochten wij toevallig Persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar verzamelen of bewaren, kunt u verzoeken om verwijdering van die gegevens door contact met ons op te nemen zoals hierna beschreven onder ‘Hoe contact met ons opnemen?’.
 • Internationale doorgiften: Wij zijn een internationaal bedrijf en kunnen, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, uw gegevens doorgeven aan onze Gelieerde Ondernemingen of geselecteerde derden in een land dat verschilt van uw land en waar mogelijk andere gegevensbeschermingsnormen gelden (uw gegevens kunnen bijvoorbeeld worden opgeslagen op servers die in andere rechtsgebieden staan opgesteld). Wij zullen gebruikmaken van passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte en het gebruik van uw Persoonsgegevens, zoals een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, modelclausules of andere van toepassing zijnde adequaatheidsmechanismen. Als u meer informatie wenst over de waarborgen waarvan wij gebruikmaken, kunt u direct contact met ons opnemen zoals hierna beschreven onder ‘Hoe contact met ons opnemen’.
 • Bewaartermijn: Wij bewaren uw Persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om de in deze Privacyverklaring beschreven doelstellingen te realiseren, tenzij de wet een langere bewaartermijn voorschrijft of toestaat.

 

 1. Uw keuzes en rechten
 • Wijzigingen in uw marketingvoorkeuren: U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van toekomstige marketingberichten van ons door:
  • gebruik te maken van de afmeldfunctie in de e-mail die u van ons ontvangt; of
  • contact met ons op te nemen zoals hierna beschreven onder ‘Hoe contact met ons opnemen?’.
 • Uw toestemming intrekken: U kunt de toestemming die u ons hebt gegeven om uw gegevens te Verwerken te allen tijde intrekken.
 • Toegang tot uw gegevens: U kunt toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens die wij Verwerken.

Elk verzoek om toegang te krijgen tot of kopieën te verkrijgen van uw Persoonsgegevens moet schriftelijk worden ingediend door contact met ons op te nemen zoals hierna beschreven onder ‘Hoe contact met ons opnemen?’. Wij kunnen u vragen uw identiteit te bevestigen en nadere informatie te verstrekken met betrekking tot uw verzoek.

 • Uw gegevens corrigeren: Wij zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens die wij over u bewaren juist zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om te verzekeren dat de gegevens die u aan ons verstrekt waar, juist en volledig zijn en om ons tijdig op de hoogte te brengen van wijzigingen aan die gegevens. U kunt vragen om onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens die door of namens ons worden bewaard te corrigeren door contact met ons op te nemen zoals hierna beschreven onder ‘Hoe contact met ons opnemen?’.
 • Uw gegevens verwijderen: In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken om uw Persoonsgegevens te verwijderen door contact met ons op te nemen zoals hierna beschreven onder ‘Hoe contact met ons opnemen?’. Wij zullen uw verzoek beoordelen en zullen bepalen, conform de toepasselijke wetgeving, of we verplicht zijn deze gegevens te verwijderen.
 • Beperking van of bezwaar tegen de Verwerking: Als u wilt dat wij uw Persoonsgegevens niet langer Verwerken of dat de Verwerking ervan wordt beperkt, kunt u een verzoek daartoe indienen door contact met ons op te nemen zoals hierna beschreven onder ‘Hoe contact met ons opnemen?’. Wij zullen uw verzoek beoordelen en bepalen of wij een rechtsgrond hebben om uw Persoonsgegevens verder te Verwerken.
 • Doorgifte van uw Persoonsgegevens: In bepaalde gevallen kunt u uw Persoonsgegevens ontvangen in een formaat waarin u ze naar een ander bedrijf kunt sturen of kunt u ons opdracht geven om de gegevens rechtstreeks aan een ander bedrijf door te geven.

 

 1. Hoe contact met ons opnemen?
 • Contactgegevens: Als u na het lezen van deze Privacyverklaring vragen of klachten hebt of zich zorgen maakt om uw privacy, of als u een verzoek met betrekking tot uw Persoonsgegevens wilt indienen, of als u nadere informatie wenst over de gebruikte waarborgen voor internationale doorgiften, kunt u mailen naar privacy@dolcelahulpe.com of een brief sturen naar:

Dolce by Wyndham La Hulpe Brussels

Attn:  privacy officer

Chaussée de Bruxelles 135

1310 La Hulpe (België)

 

Als u een klacht hebt of bezorgd bent over de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens Verwerken, zullen wij er alles aan doen om uw klacht te behandelen of uw bezorgdheid weg te nemen. U kunt zich met uw klacht of bezorgdheid ook wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, (www.privacycommission.be), of tot een andere toezichthoudende autoriteit van de EU.

 

Laatst bijgewerkt: mei 2018